LOGOPEDIE en stemtherapie +

Enya is gespecialiseerd in het behandelen van stem, uitspraak/articulatie en orofaciale myofunctionele stoornissen/afwijkende mondgewoonten.

Voor het starten van de logopedische therapie, gaat er altijd een intake/onderzoek aan vooraf. Zo kunnen we alle problemen in kaart brengen, een behandelplan op maat maken en indien nodig een aanvraag tot terugbetaling indienen.

Bij de meeste logopedische problemen heeft u recht op terugbetaling. Indien niet, kan er een aanvraag via een aanvullende verzekering gedaan worden. 

Afhankelijk van de stoornis, wordt een verschillende procedure gevolgd. Dit bespreken we uitgebreid tijdens de intake.

articulatiestoornissen IN DE PRAKTIJK

Wanneer heb ik logopedie nodig?

Zowel kinderen als volwassenen kunnen te maken krijgen met uitspraakmoeilijkheden/articulatiemoeilijkheden. 

Hierbij kunnen spraakklanken worden vervangen, weggelaten en/of vervormd. Wanneer spraakklanken consequent anders geproduceerd worden dan overeenkomstig met culturele of leeftijdsnormen, spreken we van een articulatiestoornis. 

KINDEREN

Bij sommige kinderen is niet de productie van spraakklanken het probleem, maar wel het correct gebruiken van deze klanken bij het vormen van woorden. We spreken dan van een fonologische articulatiestoornis. Kinderen met een fonologische articulatiestoornis gaan bepaalde klanken niet gebruiken en/of gaan klanken vervangen in woorden. 

Er kan ook sprake zijn van aan afwijkend articulatiepatroon (bv. lispelen, niet kunnen uitspreken van bepaalde klanken…). Dit kan het gevolg zijn van afwijkende mondgewoonten, myofunctionele problemen, verkeerde plaatsing van de mondstructuren, schisis, dyspraxie… 

VOLWASSENEN: 

Bij sommige volwassenen is er een afwijkend articulatiepatroon merkbaar. Dit kan het gevolg zijn van myofunctionele problemen, verkeerde plaatsing van mondstructuren, neurologische stoornissen, dysartrie, dyspraxie, verbale apraxie, schisis, gehoorstoornissen…

Ook voor een aantal beroepen of opleidingen is een duidelijke articulatie een must of een voordeel. Hierbij is er niet direct sprake van een articulatiestoornis, maar kunnen we de articulatie nog perfectioneren.

Dit gaat onder andere over:

  • Klinkers, tweeklanken en medeklinkers correct uitspreken
  • Open en pittig articuleren
  • Je stem naar voren projecteren
  • Levendig intoneren

KLACHTEN: 

  • niet duidelijk spreken/verstoorde verstaanbaarheid 
  • ‘’inslikken’’ van klanken 
  • klanken overslaan of vervangen door andere klanken 
  • niet kunnen uitspreken van bepaalde klanken 
  • lispelen, slissen

Je kan ook bij Enya terecht voor stemtherapie en OMFT.