AUTISME SPECTRUM STOORNIS BEGELEIDING +

Met ASS begeleiding kan je bij mij terecht voor de begeleiding en ondersteuning van jongeren en (jong)volwassenen. Bij het intakegesprek wordt de hulpvraag duidelijker, schetsen we de context en de noden. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er voor een kort oplossingsgericht of eerder lang traject geopteerd waarbij er o.a. gesprekken, oefeningen en testen (indien mogelijk) aan bod komen. 

ASS begeleiding IN DE PRAKTIJK

Wanneer heb ik ASS begeleiding nodig?

ASS begeleiding begeleiding in de praktijk

Wanneer heb ik ASS begeleiding nodig?

Afhankelijk van de zorgen en noden van de persoon met autisme en/of zijn familie kunnen we werken rond:

  • psycho-educatie
  • omgaan met verandering
  • omgaan met gevoelens en emoties
  • aanleren/bevorderen van sociale en communicatieve vaardigheden
  • begeleiden bij plannen en organiseren 
  • ASS in de professionele context; hierbij kan mogelijks ook een loopbaanbegeleidingstraject opgestart worden