LOGOPEDIE en stemtherapie +

Enya is gespecialiseerd in het behandelen van stem, uitspraak/articulatie en orofaciale myofunctionele stoornissen/afwijkende mondgewoonten.

Voor het starten van de logopedische therapie, gaat er altijd een intake/onderzoek aan vooraf. Zo kunnen we alle problemen in kaart brengen, een behandelplan op maat maken en indien nodig een aanvraag tot terugbetaling indienen.

Bij de meeste logopedische problemen heeft u recht op terugbetaling. Indien niet, kan er een aanvraag via een aanvullende verzekering gedaan worden. 

Afhankelijk van de stoornis, wordt een verschillende procedure gevolgd. Dit bespreken we uitgebreid tijdens de intake.

stemklachten IN DE PRAKTIJK

Wanneer heb ik stemtherapie nodig?

Bij frequent foutief stemgebruik of negatief beïnvloedende factoren (o.a. reflux, airco, akoestiek…) kunnen er stemklachten ontstaan. Dan kan de stem hees klinken of kunnen er andere vervelende secundaire symptomen ontstaan zoals bijvoorbeeld slikklachten, stemvermoeidheid, gevoel dat er iets vast zit in de keel (globusgevoel)… Er zal dan onderzocht worden of deze stemklachten een organische oorzaak hebben (bv. stemplooiknobbels) of functioneel zijn (bv. foutief stemgebruik).

Binnen de behandeling van stemproblemen maak ik gebruik van verschillende technieken, waaronder verschillende SOVT-technieken, taping en manuele facilitatie van het strottenhoofd. Bij manuele facilitatie (stemmassage) wordt het strottenhoofd en de omliggende structuren gemobiliseerd, gestretcht en/of gemasseerd. Hierdoor ontstaat er een betere balans in het gebied rond de larynx (strottenhoofd). De effecten van deze manuele facilitatie kunnen zijn: verbeteren van de stemkwaliteit, vergemakkelijken van het slikken, verminderd globusgevoel (gevoel dat er iets in de keel zit), vermindering van klachten of pijnsensatie van de keel, verbeteren van de mobiliteit van het strottenhoofd.

Organische stemproblemen: 

Na een onderzoek van de NKO-arts worden er letsels ter hoogte van de stemplooien vastgesteld. Alle organische letsels komen in aanmerking voor stemtherapie.

Dit omvat bijvoorbeeld: laryngitis, stemplooiknobbels/noduli, stemplooipoliep, larynxpapillomatose, laryngectomie…

Niet organische stemproblemen:

Na een onderzoek van de NKO-arts worden er geen letsels ter hoogte van de stemplooien waargenomen. 

Dit omvat bijvoorbeeld: stemklachten door spierspanning (MTD), psychogene heesheid, stemklachten in de puberteit, wijzigingen in het kader van een geslachtswijziging.

Preventie: 

U kan hier ook terecht als u een (semi-)professionele stemgebruiker bent (bv. acteur, zanger, presentator, leerkracht…) of als u graag een beter stemgebruik wilt hanteren.

Door het aanleren van enkele stemtechnieken en een goede warm-up en cool-down, kunnen we heel wat stemproblemen voorkomen.

KLACHTEN:

  • Heesheid, schorheid, ruwheid, piepstem…
  • pijn, last, vermoeid gevoel tijdens of na het spreken
  • Beperkt toonbereik, beperkt volumebereik
  • inspanning tijdens het spreken
  • Stemverlies
  • Instabiliteit van de stem
  • Gevoel van prop in de keel
  • losmaken van structuren i.k.v. optreden/lezing (bv. zangers, acteurs, (semi-)professionele sprekers…)
  • warm-up en cool-down technieken op maat