AUTISME SPECTRUM STOORNIS BEGELEIDING +

Je kan bij mij terecht voor ASS en/of ADHD begeleiding voor jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen.

 

Bij het intakegesprek wordt de hulpvraag duidelijker, schetsen we de context en de noden. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er voor een kort oplossingsgericht of eerder lang traject geopteerd waarbij er o.a. gesprekken, oefeningen en testen (indien mogelijk) aan bod komen.

ASS begeleiding IN DE PRAKTIJK

Wanneer heb je ASS en/of ADHD begeleiding nodig?

Begeleiding kan o.a. op vlak van sociale vaardigheidstraining, focus op executieve functies (planning, time management, organisatie etc.). Ik ben zelf ervaringsdeskundige op vlak van autisme en ADHD. 

Noden bij een ASS en/of ADHD diagnose kunnen o.a. variëren van aanvaarding van de diagnose tot psycho-educatie en hulp bij de loopbaan. We bekijken ook of er behoefte is aan handvaten om beter te functioneren bij veranderingen, overprikkeling, communicatie enz.

 

Cliënten met ADHD kunnen instappen in een evidence-based traject van 12 sessies om de executieve vaardigheden te verbeteren (time management, organisatie, uitstelgedrag enz.).

Wat kan ASS begeleiding inhouden?

Afhankelijk van de zorgen en noden van de persoon met autisme en/of zijn familie kunnen we werken rond:

 

 • psycho-educatie

 • omgaan met verandering

 • omgaan met gevoelens en emoties

 • aanleren/bevorderen van sociale en communicatieve vaardigheden

 • begeleiden bij plannen en organiseren 

 • ASS in de professionele context; hierbij kan mogelijks ook een loopbaanbegeleidingstraject opgestart worden

Wat kan ADHD begeleiding inhouden?

Afhankelijk van de zorgen en noden van de persoon en/of zijn familie kunnen we werken rond:

 • psycho-educatie

 • omgaan met een AD(H)D-diagnose 

 • uitstelgedrag

 • impulsgedrag

 • stressreductie

 • prioriteiten leren stellen

 • omgaan met wisselende gevoelens en emoties

 • begeleiden bij plannen en organiseren

 • ADHD in de professionele context; hierbij kan mogelijks ook een loopbaanbegeleidingstraject opgestart worden

 

Cliënten met ADHD kunnen instappen in een evidence-based traject van 12 sessies om de executieve vaardigheden te verbeteren (time management, organisatie, uitstelgedrag enz.).

Wens je een afspraak in te plannen?