Life coaching en therapie +

Bij het intakegesprek maken we kennis en heeft u de mogelijkheid om uw hulpvraag te schetsen. We bekijken samen de context, uw bijhorende noden en waar u werkelijk last van heeft. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er voor een kort oplossingsgericht of eerder lang traject geopteerd waarbij er o.a. gesprekken, oefeningen en testen aan bod komen. U krijgt dan handvaten toegereikt om terug mogelijkheden of andere perspectieven te zien wat betreft uw situatie. 

life coaching en therapie IN DE PRAKTIJK

Wanneer heb ik life coaching of therapie nodig?

Coachen wordt effectiever door gebruik te maken van wetenschappelijke kennis uit de positieve psychologie en beproefde methoden voor het bevorderen van geluk, positieve emoties, persoonlijke groei en kracht. 

Vanuit mijn opleidingen gebruik ik volgende tools: verschillende technieken van zelfkennis en communicatie, neurowetenschappen, neurolinguïstisch programmeren (NLP), transactionele analyse, emotionele intelligentie, transpersoonlijke en psycho-lichamelijke hulpmiddelen.

Heb je last van één of meerdere onderstaande zaken:

 • Hoogsensitiviteit (HSP)
 • Assertiviteit
 • Angst en angststoornissen 
 • Beroepskeuze
 • Bore-out
 • Burn-out
 • Hoogbegaafdheid
 • Laag zelfbeeld
 • Piekeren
 • Stress
 • Werkgerelateerde problemen
 • Zelfontplooiing en life-coaching
 • Heroriëntatie traject 
 • Talentenanalyse 
 • Coming-out 
 • Aandacht en ADHD 
 • Diverse etnische achtergrond 
 • Autismespectrumstoornis 
 • Zelfvertrouwen 
 • Faalangst 
 • Conflicthantering 
 • Neiging hebben om steeds ja te willen zeggen/jazeggers 
 • Perfectionisme 
 • Grenzen stellen