temporomandibulaire THERAPIE +

Kaakpijn of kaakklachten zijn de laatste jaren erg veel voorkomend. Sommige mensen ervaren pijn thv de kaak, een vermoeid gevoel of steken in de kaak of thv het oor, blokkages van de kaak, moeite met de mond te openen, hoofdpijn, etc. Soms veroorzaakt de kaak ook hoofdpijnklachten zelfs zonder dat de patiënt iets voelt in zijn kaak.

temporomandibulaire THERAPIE IN DE PRAKTIJK

Wanneer heb ik temporomandibulaire therapie nodig?

De kaak bestaat uit een bovenkaak en onderkaak die een scharnier vormen met daartussen een discus. Overbelasting van de kaak ontstaat vaak door knarsentanden, stress, klemmen, duwen met de tong, slechte mondgewoonten, kaakchirurgie of tandheelkundige ingrepen. Hierdoor kan er spanning ontstaan rond het kaakgewricht, kunnen er klikgeluiden optreden of kan de mondopening beperkt zijn. Soms straalt de pijn van de kaak ook uit naar andere plekken (hoofd en nek). Algemeen kan je stellen dat het kauwstelsel niet goed werkt bij temporomandibulaire dysfuncties, waardoor het bewegen van de kaak pijnlijk of beperkt is.

De meeste kaakklachten zijn gelukkig op te lossen met kinesitherapie.

Tijdens de sessies wordt er eerst nagegaan over welke specifieke kaakprobleem het juist gaat, vervolgens gaan we op basis hiervan een behandelplan uitwerken.  

We kunnen temporomandibulaire dysfuncties of TMD in 3 groepen indelen.

De oorzaak ligt in het gewricht: vaak kan door het blokkeren van de discus de kaak niet meer goed openen of sluiten, soms kan het gewricht ook ontsteken of luxeren wat een klik in de kaak kan geven.

De oorzaak ligt in de spieren: Vaak wordt dit veroorzaakt door klemmen of knarsetanden tgv stress. Dit geeft vaak pijn bij het eten en kan soms ook uitstralen naar het hoofd of de tanden.

De oorzaak kan ook zowel artrogeen als myogeen zijn (gewricht én spieren): dit is een combinatie van beide hierboven besproken groepen.

Tijdens de behandeling kunnen we dan werken aan de myofasciale componenten (kaakspieren), het gewricht zelf, de coördinatie, de mobiliteit van de discus of de houding en mondgewoonten.

Ook manuele therapie en dry needling kunnen gebruikt worden om kaakproblemen te behandelen. Alvorens we een behandeling starten gaan we eerst analyseren welke structuren er juist betrokken zijn en stellen we zo een behandelplan op maat op.