LOGOPEDIE en stemtherapie +

Enya is gespecialiseerd in het behandelen van stem, uitspraak/articulatie en orofaciale myofunctionele stoornissen/afwijkende mondgewoonten.

Voor het starten van de logopedische therapie, gaat er altijd een intake/onderzoek aan vooraf. Zo kunnen we alle problemen in kaart brengen, een behandelplan op maat maken en indien nodig een aanvraag tot terugbetaling indienen.

Bij de meeste logopedische problemen heeft u recht op terugbetaling. Indien niet, kan er een aanvraag via een aanvullende verzekering gedaan worden. 

Afhankelijk van de stoornis, wordt een verschillende procedure gevolgd. Dit bespreken we uitgebreid tijdens de intake.

Spraak- en taalstoornissen

Als gevolg van een niet-aangeboren hersenletsel of een progressieve neurologische aandoening  kan iemand problemen vertonen in de communicatie.

Slikstoornissen

Moeilijk slikken en verslikken treden vaak op bij hersenaandoeningen, slokdarm-en maagproblemen en na ingrepen of radiotherapie in het hoofd-halsgebied.

Stemstoornissen en stemcoaching

Stempatiënten hebben vaak klachten zoals heesheid, stemvermoeidheid, stemverlies, gespannen stemgeving, stembreuken, trillende stem, pijn in keel, kortademigheid, enz. 

Uitspraak- en articulatiecoaching

Om mooie klanken te vormen is een goede stemplaatsing vereist en om je stem niet onnodig te belasten moet je je articulatie verzorgen.

Afwijkende mondgewoonten (OMFT)

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid.

Manuele stemtherapie

Manuele technieken vinden steeds meer een toepassing in de behandeling van functionele componenten van stemproblemen of stemstoornissen.

articulatiestoornissen IN DE PRAKTIJK

Wanneer heb ik logopedie nodig?

Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen kunnen te maken krijgen met uitspraakmoeilijkheden/articulatiemoeilijkheden. 

Hierbij kunnen spraakklanken worden vervangen, weggelaten en/of vervormd. Wanneer spraakklanken consequent anders geproduceerd worden dan overeenkomstig met culturele of leeftijdsnormen, spreken we van een articulatiestoornis. 

Bij sommige volwassenen is er een afwijkend articulatiepatroon merkbaar. Dit kan het gevolg zijn van myofunctionele problemen, verkeerde plaatsing van mondstructuren, neurologische stoornissen, dysartrie, dyspraxie, verbale apraxie, schisis, gehoorstoornissen…

Ook voor een aantal beroepen of opleidingen is een duidelijke articulatie een must of een voordeel. Hierbij is er niet direct sprake van een articulatiestoornis, maar kunnen we de articulatie nog perfectioneren.

Dit gaat onder andere over:

  • Klinkers, tweeklanken en medeklinkers correct uitspreken
  • Open en pittig articuleren
  • Je stem naar voren projecteren
  • Levendig intoneren

KLACHTEN: 

  • niet duidelijk spreken/verstoorde verstaanbaarheid 
  • ‘’inslikken’’ van klanken 
  • klanken overslaan of vervangen door andere klanken 
  • niet kunnen uitspreken van bepaalde klanken 
  • lispelen, slissen

Je kan ook bij Enya terecht voor stemtherapie en OMFT.