LOGOPEDIE VOOR KINDEREN +

Enya is gespecialiseerd in het behandelen van stem, uitspraak/articulatie en orofaciale myofunctionele stoornissen/afwijkende mondgewoonten.

Voor het starten van de logopedische therapie, gaat er altijd een intake/onderzoek aan vooraf. Zo kunnen we alle problemen in kaart brengen, een behandelplan op maat maken en indien nodig een aanvraag tot terugbetaling indienen.

Bij de meeste logopedische problemen heeft u recht op terugbetaling. Indien niet, kan er een aanvraag via een aanvullende verzekering gedaan worden. 

Afhankelijk van de stoornis, wordt een verschillende procedure gevolgd. Dit bespreken we uitgebreid tijdens de intake.

Articulatieproblemen en verstaanbaarheid

Bij sommige kinderen is niet de productie van spraakklanken het probleem, maar wel het correct gebruiken van deze klanken bij het vormen van woorden.

Afwijkend mondgedrag (OMFT)

Wanneer de mondspieren verkeerd bewegen kan dit leiden tot articulatieproblemen en een negatieve invloed uitoefenen op de ontwikkeling van gebits- en kaakstructuren

Eet- en drinkproblemen bij baby’s en kinderen

Bij sommige baby’s of jonge kinderen loopt het eten en drinken niet vanzelfsprekend. Als logopedist kunnen wij hierin een belangrijke rol spelen.

LOGOPEDIE IN DE PRAKTIJK

Wanneer heeft mijn kind logopedie nodig?

Zowel kinderen als volwassenen kunnen te maken krijgen met uitspraakmoeilijkheden/articulatiemoeilijkheden. 

Hierbij kunnen spraakklanken worden vervangen, weggelaten en/of vervormd. Wanneer spraakklanken consequent anders geproduceerd worden dan overeenkomstig met culturele of leeftijdsnormen, spreken we van een articulatiestoornis. 

Bij sommige kinderen is niet de productie van spraakklanken het probleem, maar wel het correct gebruiken van deze klanken bij het vormen van woorden. We spreken dan van een fonologische articulatiestoornis. Kinderen met een fonologische articulatiestoornis gaan bepaalde klanken niet gebruiken en/of gaan klanken vervangen in woorden. 

Er kan ook sprake zijn van aan afwijkend articulatiepatroon (bv. lispelen, niet kunnen uitspreken van bepaalde klanken…). Dit kan het gevolg zijn van afwijkende mondgewoonten, myofunctionele problemen, verkeerde plaatsing van de mondstructuren, schisis, dyspraxie… 

Dit gaat onder andere over:

  • Klinkers, tweeklanken en medeklinkers correct uitspreken
  • Open en pittig articuleren
  • Je stem naar voren projecteren
  • Levendig intoneren
 

KLACHTEN: 

  • niet duidelijk spreken/verstoorde verstaanbaarheid 
  • ‘’inslikken’’ van klanken 
  • klanken overslaan of vervangen door andere klanken 
  • niet kunnen uitspreken van bepaalde klanken 
  • lispelen, slissen

Je kan ook bij Enya terecht voor stemtherapie en OMFT.